Kancelaria

Sakramenty

Więcej informacji o Chrzcie świętym, Bierzmowaniu, Pierwszej Komunii Świętej, Sakramencie Spowiedzi, Sakramencie Małżeństwa, Sakramencie Chorych oraz Pogrzebie. "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją". (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1131)...

Pre-kany

W sprawie nauk przedmałżeńskich prosimy kontaktować się z Archidiecezjalnym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin w Częstochowie "Nazaret", który jest organizatorem pre-kan. Kontakt: Elżbieta Pełka, tel. 500-843-001, www.nazaret.pro

Ogłoszenia duszpasterskie 2021-11-28

I Niedziela Adwentu, 28.11.2021 r. 

  1. Rozpoczęliśmy ADWENT. Na każde narodzenie trzeba czekać i umieć się na nie przygotować. I dlatego jest Adwent...
  2. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12:00 odbędzie się koncert organowy w wykonaniu mistrza Tadeusz Barylskiego...
  3. Zbliża się św. Mikołaj, radosny dzień dla dzieci. Dzisiaj członkowie Akcji Katolickiej i Rycerstwa Niepokalanej zbierają datki na paczki od św. Mikołaja dla dzieci...

Archiwalne ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie 2021-11-28

I Niedziela Adwentu, 28.11.2021 r. 

  1. Rozpoczęliśmy ADWENT. Na każde narodzenie trzeba czekać i umieć się na nie przygotować. I dlatego jest Adwent...
  2. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 12:00 odbędzie się koncert organowy w wykonaniu mistrza Tadeusz Barylskiego...
  3. Zbliża się św. Mikołaj, radosny dzień dla dzieci. Dzisiaj członkowie Akcji Katolickiej i Rycerstwa Niepokalanej zbierają datki na paczki od św. Mikołaja dla dzieci...

Ogłoszenia duszpasterskie 2021-11-21

Uroczystość Chrystusa Króla, 21.11.2021 r. 

  1. Równo pięć lata temu, we wszystkich świątyniach w kraju dokonaliśmy uroczystego Aktu Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana...
  2. Ze względu na trudności z nagłośnieniem, które uniemożliwiło przeprowadzenie pełnego koncertu ponawiamy nasze zaproszenie  Klubu Seniora „Maksymilian” i zapraszamy w poniedziałek  na godz. 18:30 na koncert kwintetu wokalnego...
  3. Wspólnota Rodzin Emaus zaprasza na rekolekcje małżeństwa pod wezwaniem „Remont małżeński” w dniach 26 – 28 listopada w kościele Akademickim ul. Kilińskiego 132...