Historia parafii

Początki wspólnoty parafialnej pw. Św. Maksymiliana w Częstochowie sięgają daty 14 maja 1982 r., kiedy to biskup Stefan Bareła powołał tu wikariat terenowy. Mimo szykan ze strony ówczesnych władz administracyjno-politycznych wikariat stopniowo rozwijał się we wspólnotę wiernych.

Pierwszą Mszę św. - pasterkę odprawiono 25.12.1983 r. przy krzyżu, pod gołym niebem. Od 1.01.1984 r. rozpoczęło się regularne duszpasterstwo. W kwietniu 1984 r. rozpoczęto budowę domu katechetycznego z miejscem na kaplicę mszalną i mieszkania dla księży.Podczas pasterki w 1985 r. biskup Stanisław Nowak poświęcił kaplicę. Po blisko 5 latach od powstania wikariatu terenowego, władze państwowe odniosły się pozytywnie do wniosku Kurii Diecezjalnej, i stąd dnia 12 marca 1987 r. biskup Stanisław Nowak mógł wydać dekret erekcyjny powołujący do istnienia parafię pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Częstochowie.

Pierwszym proboszczem został mianowany organizator życia parafialnego od podstaw - ks. Stanisław Jasionek. 8 listopada 1990 r. parafia otrzymała pozwolenie na budowę kościoła. Po zatwierdzeniu projektu, w roku 1992 rozpoczęto budowę świątyni.

24 września 1994r. dekretem ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka nastąpiła zmiana ks. Proboszcza. Pierwszego proboszcza ks. Stanisława Jasionka zastąpił ks. Gabriel Maciejewski. Nowy proboszcz w pierwszym słowie do wiernych zobowiązał się do jak najszybszego wybudowania kościoła. 6 czerwca 1996 r., w uroczystość Bożego Ciała, ks. Arcybiskup dokonał wmurowania aktu z kamieniem węgielnym w nowym kościele. Pierwszą odprawioną Mszą św. w nowym kościele była już tradycyjnie pasterka 25.12.1998 r. Cały czas przy kościele trwają prace wykończeniowe i upiększające.

18 marca 2002 r. ks. Arcybiskup Stanisław Nowak dokonał uroczystej Konsekracji kościoła. W ołatarzu wmurowane zostały relikwie św. Maksymiliana. Ojcowie Franciszkanie przekazali również pośrednie relikwie tj. cząstkę habitu św. Maksymiliana, które od tej chwili są wystawione w kościele.

Ten opis zawiera tylko pewne daty i wydarzenia obrazujące historię naszej parafii. Cała parafia św. Maksymiliana cieszy się piękną i uroczą świątynią, w której z godnością przeżywamy uroczystości i święta, i w której wierni ubogacają się słuchaniem Słowa Bożego, i uczestniczą w życiu sakramentalnym.