Sakramenty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (KKK, 1213)

W naszej parafii sakrament chrztu św. udzielany jest w II i IV niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00

Czytaj więcej: Chrzest

„Duch święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem” (J 14,26)

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w ciągu dwóch lat. Młodzież uczestniczy w spotkaniach, pogłębia swoje życie sakramentalne przez uczestnictwo w Eucharystii i nabożeństwach (o których młodzież jest dobrze poinformowana).

Czytaj więcej: Bierzmowanie

Podstawowe przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej odbywa się w ramach katechizacji szkolnej. Natomiast w parafii zamieszkania (nie zameldowania), rodzice zgłaszają dzieci pragnące przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej.

Dokumenty wymagane do Pierwszej Komunii Świętej

• metryka chrztu św. dziecka

Rodziców wraz z dziećmi zachęcamy do uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. o godz. 1500, w czasie której, kierowane jest specjalne słowo do dzieci a po zakończeniu liturgii przekazywane są bieżące informacje.

Czytaj więcej: Pierwsza Komunia Święta

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”. (KKK 1422)

Spowiedź codziennie podczas każdej Mszy św.
Spowiedź w pierwszy piątek miesiąca rano od godz. 730, a popołudniu od godz. 1600

Czytaj więcej: Sakrament spowiedzi 

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (KKK, 1601)

Dokumenty wymagane przy załatwianiu mamłżeństwa katolickiego w kancelarii:
• dowód osobisty
• aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 3 miesięce)
• świadectwo bierzmowania
• ostatnie świadectwo nauki religii

Czytaj więcej: Małżeństwo

"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone" (Jk 5,14-15).

Chorych, którzy pragną posługi sakramentalnej prosimy zgłaszać w kancelarii parafialnej lub telefonicznie o dowolnej porze. Chorych regularnie kapłani odwiedzają w każdy pierwszy piątek miesiąca od godz. 900

Czytaj więcej: Sakrament chorych

Ze względu na jego wyjątkowy charakter, pogrzeb można zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi.

Datę i godzinę pogrzebu rodzina ustala w kancelarii parafialnej, przedstawiając następującedokumenty:
• akt zgonu z USC
• karta zgonu
• zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętycha

Czytaj więcej: Pogrzeb