Ruch Światło-Życie

Ruch Światło-Życie - gałąź młodzieżowa - powstała w naszej parafii w 1990 r. Jej pierwszym moderatorem był ks. Krzysztof Orzeszyna. W kolejnych latach opiekunami byli: ks. Mieczysław Wach, ks. Sylwester Kubik, ks. Grzegorz Zabłocki (zmarł w 2004 r.) oraz ks. Artur Będkowski. Nieprzerwanie od założenia wspólnoty przy naszej parafii spotkania oazowe gromadziły co tydzień kilkadziesiąt osób.

Od 2001 roku opiekunem wspólnoty był ks. Tomasz Gil. Oaza liczyła wówczas ponad 70 osób. W większości byli to gimnazjaliści i licealiści, ale w spotkaniach uczestniczyli także studenci i dzieci z klasy 5 i 6 szkoły podstawowej. Cała wspólnota była podzielona na małe grupy, w zależności od wieku czy stopnia formacji. Cotygodniowe spotkania rozpoczynały się Mszą świętą, w której Oazowicze czynnie uczestniczyli.

Następnie wspólnota gromadziła się w auli plebanii na krótkiej modlitwie do Ducha św. Zaraz potem odbywały się spotkania w małych grupach. Miały one przede wszystkim charakter dyskusji na tematy związane z wiarą i życiem chrześcijańskim, a ponieważ istotnym elementem w życiu oazowicza jest Pismo Święte, spotkania prowadzone były w oparciu o Biblię. Na koniec uczestnicy wspólnoty zbierali się powtórnie w auli, by wysłuchać konferencji ks. Moderatora. Po niej następowała krótka modlitwa, zakończona apelem Maryjnym.

Co dwa miesiące zamiast spotkań odbywały się w kaplicy Msze święte tylko dla wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Co pewien czas w naszej parafii organizowane były także Dni Wspólnoty, podczas których gościliśmy oazowiczów z całego rejony częstochowskiego.

Jako wspólnota byliśmy odpowiedzialni także za prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca, za Różaniec w każdy piątek października oraz Drogę Krzyżową w Wielkim Poście. Ukoronowaniem całego roku formacyjnego był wyjazd na oazę wakacyjną. Oazowicze z naszej parafii liczne uczestniczyli w tych rekolekcjach.

W 2006 roku funkcję Moderatora przejął ks. Michał Wieczorek, rok później ks. Lech Ambroży. Od 2008 roku opiekunem Ruchu Światło - Życie w naszej parafii był ks. Łukasz Dybowski, a w roku 2010 naszym moderatorem został ks. Rafał Grzesiak.

Dzień wspólnoty w naszej parafii

Pierwsza radość to niewątpliwie pogoda. Pogoda w niedziel 13 marca 2011 r. była słoneczna i przyjazna. O tyle ważna gdyż w wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie rejonu częstochowskiego zaplanowana była droga krzyżowa ulicami parafii św. Maksymiliana w Częstochowie na Północy. Druga radość to wspólna modlitwa na początek Dnia Wspólnoty wszyscy stanęliśmy przed Panem i wyciągaliśmy ręce by wołać o Ducha Jedności. Potem Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Paweł Dzierzkowski mówił o posłuszeństwie Słowu Bożemu w codziennym życiu chrześcijanina „Kościół jest miejscem słuchania i rozważania Słowa Bożego. Jeżeli wspólnota nie czyta i nie jest posłuszna Słowu Bożemu jest daleko od Boga”. Kolejną radością było uwielbienie Trójjedynego Boga podczas Eucharystii o godz. 15.00 . Ks. Proboszcz Prałat Gabriel Maciejewski przywitał naszą wspólnotę ciepłym słowem: „członkowie Ruchu Światło-Życie zawsze są przykładem żywej wiary i chce was prosić abyście zaświadczyli o niej pośród was.” Mszy św. Przewodniczył wikariusz parafii ks. Rafał Grzesiak. Homilie wygłosił ks. Jarosław Sowa, wikariusz parafii św. Zygmunta. Czwartą radością było nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które prowadził ks. Mariusz Foltyński, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie. Stacje drogi krzyżowej były między blokami, przy boiskach, placach zabaw i sklepach. Członkowie Ruchu Światło-Życie przy każdej stacji głosili świadectwo życia z Jezusem. Niektórzy dzielili się trudem „umierania” dla innych. Inni mówili o owocach sakramentu pojednania. Były i świadectwa o efektach modlitwy wstawienniczej. Piąta radością było wspólne spotkanie przy stole, gdzie częstowaliśmy się m. in. ciastem przyniesionym przez różne wspólnoty parafialne. Chwała Panu, bo było to dla nas wszystkich przeżycie umacniające i pocieszające.

Dzień wspólnoty w parafii św. Jacka

16 października 2011 przeżywaliśmy dzień wspólnoty Ruchu Światło-Życie w par. św. Jacka w Częstochowie. Dzień ten odbył się pod hasłem „Słuchać Pana w Kościele” – temat całego roku formacyjnego. Spotkanie zaczęliśmy o godzinie 13:30 zawiązaniem wspólnoty, gdzie zostały powitane Oazy z innych parafii a następnie wysłuchaliśmy świadectw kilku osób o tym jak w swoim życiu słuchają głosu Boga. Każde świadectwo to duże umocnienie wiary dla nas. Z każdej historii wysuwał się wniosek: powierz Bogu swoją drogę i zaufaj mu, a On sam będzie działał. Związek z Jezusem nie może być sztywną relacją opartą na przymusie i strachu, jedynie głęboka, wierna oparta na zaufaniu miłość pozwala dostrzec działanie Ojca w naszym życiu.
Po wysłuchaniu świadectw modliliśmy się wspólnie wielbiąc i dziękując Bogu za życie, za otrzymane łaski. Następnie nasz moderator – ks. Rafał wygłosił katechezę na temat wsłuchiwania się w Pana w ciągu naszego życia. Słuchanie Boga to nie tylko osobista, intymna wiara, to również wsłuchiwanie się w ludzi wokół siebie, w ich problemy, sprawy świata, odczytywanie znaków czasu i wreszcie słuchanie Kościoła, który jest oblubienicą Chrystusa. W ostatnim czasie wielu ludzi krytycznie ocenia zakazy Kościoła nie zdając sobie sprawy z jego nieomylności oraz z tego, że podstawowych praw nie ustalił człowiek, lecz sam Bóg i nie wolno nam w nie ingerować, nie wolno nam walczyć z Bogiem dla własnego egoizmu.
Gdy zakończyła się katecheza przyszedł czas na wspólne spotkania w grupach, gdzie poprzez odczytywanie fragmentów z Pisma i krótką medytację mieliśmy możliwość podzielenia się swoimi odczuciami, swoim doświadczaniem Boga. Następnie odbyło się nabożeństwo różańcowe i bardzo uroczysta Msza Św. w której uczestniczyli nie tylko członkowie Ruchu Światło-Życie ale również liczni parafianie.

Na zakończenie tego wspaniałego dnia tradycyjnie w salce odbyła się Agapa, na której mogliśmy umocnić nasze relacje z innymi i po prostu porozmawiać w ciepłej i miłej atmosferze. Nad całością tego dnia czuwał nasz ks. moderator Krzysztof, animatorka Ela a także ks. Konrad Cygan oraz cała parafialna Oaza św. Jacka.

Nie wstydzę się Jezusa

Jako wspólnota przystąpiliśmy do akcji społecznej NIE WSTYDZĘ SIĘ JEZUSA - znajdź nas w galerii zdjęć :)